Početna

Regulacija brzine - UNIDRIVE M

NOVO!!!!!!!

U PRODAJI RED FREKVENTNIH REGULATORA POD NAZIVOM UNIDRIVE M 100-800

Regulisani pogoni za aplikacije sa visokim zahtevima, koristeći pogonsku tehniku proizvodnje Leroy-Somer sa efikasnošću većom od 98% gde je brzina motora uvek prilagođena stvarnim potrebama datog pogona doprinosi značajnu uštedu električne energije.

Motori sa visokim stepenom korisnog dejstva

Nova generacija motora serije IFT/IE2 i IE3.

Na osnovu direktive EU, motori od 2015 godine moraju zadovoljiti tehničke uslove IFT/IE2 sve vrste pogona gde se motora napaja sa frekventnog regulatora, a klasu IE3 kada motor radi direktno na mreži.

Regulacija brzine Dyneo

Inovacija i efikasnost sinhronih motora sa permanentnim magnetom ( NEODYMIUM ) tipa Dyneo® u sebi sadrže čitavu paletu tehnologija upotrebe premanentnih magneta koje im omogućuju visoku efikasnost i tehnološku inovaciju u sferi regulisanih pogona.

Ova rešenja vrlo visoke efikasnosti u čitavom opsegu regulacije obezbeđuju neverovatan brz povrat uložene investicije. Pored izuzetno male dimenzije od značajnih prednosti ovih pogona su vrlo kompaktna izvedba i laka integracija u sve sisteme. Snaga motora se kreće u rasponu od 0,25kW do 550kW.