Motori sa visokim stepenom korisnog dejstva

Nova generacija motora serije IFT/IE2 i IE3.

Na osnovu direktive EU, motori od 2015 godine moraju zadovoljiti tehničke uslove IFT/IE2 sve vrste pogona gde se motora napaja sa frekventnog regulatora, a klasu IE3 kada motor radi direktno na mreži.