DIGISTART D2

DIGISTART D2 – soft starter za struje 18-200A za napone napajanja 200,440,575V za trofazne kavezne asinhrone motore

Digistart D2 je među soft starterima sa najmanjim dimenzijama sa konstantnom strujom dostupnim na tržištu. Ugrađeni by-pass kontaktor eliminiše disipaciju energije sa premošćavanjem energetike u trenutku kada motor dostigne punu brzinu. Ovim se izbegava potreba za spoljašnjim by-pass kontaktorom, čime se povećava prostor u ormanu, pojednostavljuje instalacija i omogućuje korišćenje ormana bez ventilacije kao i smanjenje troškova izrade ovaknih sistema..

Konfigurisanje soft startera se vrši kružnim prekidačima, što omogućuje brzo podešavanje i puštanje u rad.

Napajanje za kontrolnu logiku se može dovesti direktno sa napajanja energetike, tako da nije potrebna spoljašnja napojna jedinica, što dodatno smanjuje troškove i povećava prostor u ormanu.