DIGITAX ST

DIGITAX ST za servo aplikacije od 1,1-8A

U uslovima proizvodnje gde se zahtevaju manje i fleksibilnije radne mašine, regulatori serije DIGITAX ST su namenski izrađene da zadovolje zadate specijalne zahteve, a pored toga pružaju široku fleksibilnost integracije. Optimizovani su za servo aplikacije koje traže velike vršne obrtne momente i dinamiku.