LSES LS2/IE2

LSES LS2/IE2  serija trofaznih AC motora sa kućištem od silumina sa visokom stepenom korisnog dejstva (od 16.07.2011.)