LSFA motori za peći i sušare

LSFA motori za peći i sušare – specijalna izvedba za aplikacije sa visokim temperaturama 85oC-S1 LS(IC418) – 135oC-S1 LS sa metalnim ventilatorom – 150oC-S1 FLS(IC418)