UNIDRIVE SPz i SP

UNIDRIVE SPz i SP je vektorski regulatori snage 0,37kW-132kW u IP21 u otvorenoj i zatvorenoj petlji, lako podešavanje parametara, raspolaže sa širokim spektrom različitih dodatnih modula

 • Regulacija u više varijanti vektorska u zatvorenoj ili otvorenoj petlji, RFC sensorless vektor, servo, U/f standardna ili dinamička, regenerativna
 • 6 ili 12-pulsna,
 • AUTOTUNE rotacioni, statički,
 • Standardno 3 analogna ulaza, 2 analogna izlaza, 4 digitalna ulaza, 3 digitalna programabilna ulaza/izlaza, PTC ulaz
 • PID regulator, PLC funkcije
 • Standardan ulaz za inkrementalni enkoder
 • Proširenje sa različitim modulima
 • Tri slota za opcione module za proširenje funkcija na pr. UI, Fieldbus modulima, koprocesorskim
 • Mogućnost napajanja jednosmernog međukola 48-96VDC 
 • Mogućnost napajanja upravljačke elektronike 24VDC
 • Unapred podešeni setovi parametarskih paketa
 • Jedan programabilni relejni izlaz, “Secure Disable” ulaz
 • Ugrađen RFI filtar 

Modbus RTU RS485 standardno, opciono Ethernet, CT Net, Profibus DP, Interbus S, DeviceNet, CAN Open