UNIMOTOR FM

UNIMOTOR FM za kontinualne servo aplikacije 0,7Nm-410Nm.

UNIMOTOR FM je AC servo motor bez četkica, snaga usklađena sa Leroy-Somer regulatorima serije UNI SP i Digitax. Dizajniran je za veliki opseg aplikacija, a FM je skraćenica za Fleksibilan Motor. Motor je dostupan u šest veličina sa različitim montažnim karakteristikama i dužinama statora motora, sa i bez kočnice, različitim enkoderima.

UNIMOTOR FM je pogodan za aplikacije gde je neophodna precizna dinamička kontrola.

Tipične aplikacije primene u mašinama u štamparskoj, tekstilnoj industriji, za pogon makaza, za mašine sa velikim brzinama.

Mogućnost priključena na sve tipove prenosnika Leroy-Somer.

Standardno se isporučuje sa inkremetalnim enkoderom. SinCos i SLM povratni uređaji se mogu izabrati za veću preciznost, a resolver se može izabrati radi veće pouzdanosti u ekstremnim uslovima rada.

Visoke vrednosti momenta omogućuju korišćenje malih motora gde je RMS vrednost mala, a maksimalni momenat veliki.

Veliki izbor namenskih setova kablova za brzo i lako povezivanje sa regulatorima Leroy-Somer

Standardna IP65 zaštita.