UNIMOTOR HD

UNIMOTOR HD za zahtevne aplikacija sa izrazito velikom dinamikom 0,7-56Nm.

UNIMOTOR HD je nova serija servo motora velike dinamike, za postizanje maksimalnog momenat. Pogonjen sa Digitax ST servoregulatorom ili Unidrive SP univerzalnim regulatorom, korisnicima omogućuje kompaktno rešenje i garantuje visoke preformanse regulisanog pogona.

U kombinaciji sa servo prenosnicima serije DYNABLOC, Unimotor HD omogućuje vrlo širok dijapazon rešenja kako pri zahtevima vrlo visokih obrtnih momenta tako i pri zahtevima sa vrlo velikim ubrzanjima i usporenjima.

Izrađuje se u opsegu obrtnog momenta od 0,7Nm do 56Nm.

Glavne karakteristike ovih motora su :

Visoka dinamika - visok odnos momenta/inercije

Broj obrtaja u rasponu od 2000 rpm do 60000rpm

Varijante sa i bez kočnice

Izbor senzora u zavisnosti od zahtevane preciznosti i rezolucije pogona

Mehanička zaštita IP65

Napon napajanja motora  200-240V ili 380-480V

Visoka torziona čvrstoća